Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og organisert under Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital.

Kompetansetjenesten tilbyr informasjon til pasienter og frivillige, samt veiledning og praktisk hjelp om bruk av ulike funksjonelle MR metoder, utstyr for MR diagnostikk og utredning av ulike hjernesykdommer og kliniske MR studier til fagpersonell.

Kompetansetjenesten driver forskning, utvikling og kompetansebygging innen et bredt spekter av avanserte MR bildedannende metoder inkludert fMRI, MR perfusjons- og diffusjonsavbilning og kvantitativ morformetri.

  

Kontakt

Postadresse

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
DMF, NTNU
PET-senteret, St.Olavs Hospital
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ragnhilds gate 15, 7030 Trondheim

PET-senteret

Ragnhilds gate 15

7030 Trondheim