Hjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhet

Ved hjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhet tar vi i mot pasienter som skal undersøkes for sykdom i hjertets kransårer, hjerteklaffer eller har hjerterytmeforstyrrelse. Vi tilbyr utredning og behandling til alle pasienter i hele Helse-Midt regionen.

Vi har i hovedsak elektiv virksomhet og pasientene søkes til oss via fastlege eller lokalsykehus. Tilreisende som har lang reisevei overnatter på pasienthotellet dagen før undersøkelsen.

Oppholdet ved avdelingen består vanligvis av to eller tre dager.  Første dag består av forundersøkelser der man har samtale med både sykepleier og lege. Andre dag er selve behandlingsdagen. Enkelte undersøkelser krever innleggelse til neste dag.

I innkallingen får du skriftlig informasjon om undersøkelsen/behandlingen du skal til, tid for oppmøte, oppmøtested og eventuelt opphold ved pasienthotellet.

Aktuelle utredninger og behandlinger:

 • Koronar angiografi
 • Pacemakerimplantasjon og pacemakerskifte
 • Implantasjon av rytmeregistrator
 • Ablasjon av atrieflimmer og atrieflutter
 • Ablasjon av andre rytmeforstyrrelser
 • Elektrofysiologisk undersøkelse
 • Klaffeutredning
 • Elektrokonvertering av atrieflimmer og atrieflutter

Les mer om hjertesykdommer på Helsenorge.no

Ledelse ved enheten

 • Seksjonsleder sykepleie: Mariana Hämala
 • Seksjonsoverlege koronarseksjon: Bjørn Inge Våga
 • Seksjonsoverlege rytmeseksjon: Ole Rossvoll

 

 

Kontakt

Telefon

Dagenheten:

72 82 74 02
Mandag - fredag 07:00 - 15:00 (Femdøgnsenheten)

Femdøgnsenheten:

72 82 74 00
Mandag - fredag 07:00 - 15:00 (Femdøgnsenheten)

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje østfløy på Akutten og hjerte- og lungesenteret.

Telefonnummer:

Dagenhet: 72 82 74 02
mandag til fredag kl. 07.30 - 21.30

Femdøgnsenhet:   72 82 74 03
fra mandag kl. 07.00 til fredag kl. 15.00

Pasientkoordinator koronar angiografi
Anita B. Størdal, tlf 72 82 74 26, hverdager 8.00 -15.30

Pasientkoordinator hjerterytme
Mona Pettersen, tlf 72 82 74 27,  hverdager 8.00 - 15.30

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim