Hjertemedisinsk Intensiv (HMI)

Hjertemedisinsk intensiv er en del av Klinikk for hjertemedisin og er lokalisert i Akutten hjerte- og lungesenteret (AHL) i 4. etasje nord. Vi har lokal- og regionssykehusfunksjon. Hjertemedisinsk intensiv gir behandling og pleie til voksne pasienter med akutt og kritisk hjertesykdom fra hele Helse Midt-Norge.

Vi behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt, hjertestans, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, klaffesykdommer, hjertesvikt, betennelsestilstander i hjertet med mer. Vi har mulighet for å ta i bruk avansert medisinsk-teknisk utstyr under behandlingen. Pasientene kan komme direkte fra mottagelsen, men også fra andre avdelinger.

Pasienter som blir innlagt med akutt hjerteinfarkt går ofte direkte til akutt utblokking (PCI) før de kommer på HMI. Oppholdet kan vare fra noen dager til flere uker. Når pasientens tilstand tilsier det, vil pasienten flyttes til annen sengepost, eller lokalsykehus.

Blomster: På grunn av fare for infeksjoner er det ikke tillatt å oppbevare blomster på pasientrommene ved Hjertemedisinsk intensivavdeling.

Vi har åtte intensivplasser og seks postoperative plasser for pasienter etter invasive prosedyrer. På intensivenheten har vi enkeltrom til hver pasient. Pasientene som overvåkes etter invasive prosedyrer ligger på tresengsrom.

Vi jobber kunnskapsbasert, har høye krav til faglig kompetanse samt gode smarbeidsevner. Hos oss jobber ca. 50 sykepleiere, derav ca. halvparten intensivsykepleiere og kardiologiske sykepleiere. 

Vi har nært samarbeid med anestesileger, fysioterapeuter og prestetjenesten.

Vi har tre driftsykepleiere og to fagutviklingssykepleiere, samt en postvert.

I perioder har vi studenter og hospitanter i enheten.

Arbeidsoppgaver

Vi har varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi gir profesjonell behandling og sykepleie til intensivpasienten, og ivaretar pårørende i en situasjon som kan oppleves vanskelig.

Vi er en enhet med spesialutdannet helsepersonell. Vi utøver pleie- og behandling av akutt og kritisk syke hjertepasienter med svikt i ett eller flere organer. Pasientene våre har behov for kontinuerlig overvåkning og observasjon og er tilkoblet avansert medisinskteknisk utstyr.

Av medisinteknisk behandlingsutstyr benytter vi:
• Respiratorbehandling
• Non-invasiv behandling (BiPAP/CPAP)
• Hypotermibehandling
• Aortaballongpumpe
• Impella

Kvalifikasjoner

• Intensivsykepleier
• Autorisert sykepleier, med minimum to års erfaring.

Seksjonsleder sykepleie: Helle Næss
Seksjonsoverlege: Grete Slettom

 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akutten og Hjerte- og lungesenteret, 4. etasje nord.

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim