Hjertemedisinsk laboratorium

Hjertemedisinsk laboratorium består av angiografilaboratorium og elektrofysiologisk laboratorium. Flertallet av våre pasienter er innen fagområdene invasiv kardiologi (angiografi, PCI) og innen elektrofysiologi (ablasjoner, ICD).

Angiografilaboratorium

Ved en hjertekateterisering undersøkes blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod (kransarteriene) for å se om det er forsnevringer. I tillegg blir hjertets pumpefunksjon og hjerteklaffenes funksjon undersøkt.
Resultatet av undersøkelsen danner grunnlag for valg av videre behandling. Behandlingen kan være utblokking av trange kransarterier med eventuelt innleggelse av stent inne i blodåren.

Elektrofysiologisk laboratorium

Utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelser utføres ved laboratoriet. Behandlingen kan være for eksempel innleggelse av pacemakere, hjertestartere eller ulike ablasjoner.

 

Seksjonsleder sykepleie: Venke Fagerheim
Seksjonsoverlege angoigrafilaboratorium: Bjørn Inge Våga
Seksjonsoverlege elektrofysiologisk laboratorium: Ole Rossvoll


 

 

Kontakt

Telefon

Pasientkoordinator angioprogram:

72 82 74 26
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Pasientkoordinator rytmeprogram:

72 82 74 27
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF Hjertemedisinsk laboratorium postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje østfløy på Akutten og hjerte- og lungesenteret.

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim