Lipidpoliklinikken

Lipidpoliklinikken er en spesialpoliklinikk som utreder og behandler personer med forstyrrelser i kroppens håndtering av kolesterol og andre fettstoffer. Disse forstyrrelsene fører til høyt kolesterol eller andre fettstoffer i blodet som igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer.

I lipidpoliklinikken gjennomføres undersøkelser, diagnostikk, vurdering og behandling av pasienter med primære og sekundære hyperlipidemier.


På nettsiden NKT for FH finner behandlere og pasienter/pårørende til enhver tid oppdatert informasjon om arvelige dyslipidemier.

Henvisning

Du må henvises fra din fastlege eller fra annen avdeling i spesialisthelsetjenesten.

Hvem kan henvises til en lipidpoliklinikk?

 • Behov for vurdering, utredning og behandling ved forstyrrelser av kolesterolverdier og andre fettstoffer.
 • Personer med mistanke om eller påvist arvelig hyperlipidemi som f.eks familiær hyperkolesterolemi (FH).
 • Vurdering av behandling ved høy Lipoprotein (a).
 • Vurdering og søknad om refusjon til injeksjonsbehandling med PCSK9-hemmere.
Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akutten og Hjerte- lunge-senteret, hjertemedisinsk poliklinikk 1. etasje sørfløy.  

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim