Hjertemedisinsk sengeenhet HMS1

Klinikk for hjertemedisin har tre sengeenheter som er lokalisert i Akutten hjerte- og lungesenteret (AHL) i 4. og 5. etasje. Vi tilbyr lokalsykehus- og regionsfunksjon for utredning og behandling av pasienter med ulike hjertemedisinske tilstander. Sengeenhetene tar i mot alle typer hjertepasienter i tillegg til at den enkelte enhet har spesialkompetanse innen hvert sitt felt.

Enheten behandler alle typer hjertesykdommer som for eksempel kransåresykdom, hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og klaffesykdommer.

Enheten har regionansvar for pasienter fra Helse Midt-Norge som har hatt hjerteinfarkt eller ustabil angina pectoris og har behov for utredning og/eller behandling av sin hjertesykdom.

I tillegg har vi spesialkompetanse på pasienter som planlegges, utredes og behandles med TAVR:

  • TAVR - Transcatheter Aortic Valve Replacement, er et kateterbasert alternativ til kirurgisk klaffebytte ved aortastenose. Dette kan være en alternativ behandling for pasienter som ikke kan opereres pga høy alder, flere sykdommer samtidig og med potensiale for symptombedring og forventet leveutsikter >1 år.

Utredning og behandling:

  • Koronar angiografi (hjertekateterisering)
  • PCI (utblokking)

Les mer om hjertesykdommer på Helsenorge.no

Enheten kjennetegnes av kort liggetid og stor pasientgjennomstrømning.  Målet er at pasienten kjenner seg godt ivaretatt og opplever høy kvalitet på behandling og pleie.

Seksjonsoverlege: Ola Kleveland

Seksjonsleder sykepleie: Aase Ervik

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje midtfløy på Akutten hjerte- og lungesenteret. Tun 6 og 7

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim