Hjertemedisinsk sengeenhet HMS3

Klinikk for hjertemedisin har tre sengeenheter som er lokalisert i Akutten hjerte- og lungesenteret (AHL) i 4. og 5. etasje. Vi tilbyr både lokalsykehus- og regionsfunksjon for utredning og behandling av pasienter med ulike hjertemedisinske tilstander. Sengeenhetene tar i mot alle typer hjertepasienter i tillegg til at den enkelte enhet har spesialkompetanse innen hvert sitt felt.

Enheten behandler alle typer hjertesykdommer som for eksempel hjertesvikt, klaffesykdommer, hjerterytmeforstyrrelser og kransåresykdom.

Vår spesialkompetanse er rettet mot pasienter med hjertesvikt og sykdom i hjerteklaffene. Vi tilbyr en mer avansert behandling av pasienter med hjertesvikt enn det som tradisjonelt har vært vanlig å tilby på sengeenheter.

Aktuell utredning og behandling er: 

  • Levosimendaninfusjon (Simdax)
  • C-PAP
  • PAH utredning
  • Remodulin
  • Søvnapnéutredning
  • Jerninfusjon
  • Annen intravenøs medikasjon

Les mer om hjertesvikt og hjertesykdommer på Helsenorge.no

Hjertesviktpoliklinikk

Hjertesviktpoliklinikken er drevet av spesialsykepleiere som har delt stilling mellom sengeenheten og hjertesviktpoliklinikken. De utfører selvstendige konsultasjoner som innebærer blant annet opptitrering av medisiner og veiledning av pasient og pårørende.

Hjertesviktpoliklinikken er et kompetansesenter for hjertesviktomsorg, blant annet ved utstrakt undervisning av helsepersonell både internt på sykehuset, samt eksternt.

 

Seksjonsleder sykepleie: Karen By
Seksjonsoverlege: Rune Mo

Kontakt

Telefon

Hjertesviktpoliklinikken

72 82 75 33

Slik finner du fram

Oppmøtested

5. etasje sørfløy Akutten hjerte- og lungesenteret.  Tun 4 og 5

Hjertesviktpoliklinikken: 5. etasje sørfløy

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim