Hjertesviktpoliklinikken

Ved Hjertesviktpoliklinikken tilbyr vi individuell oppfølging av pasienter med hjertesvikt. Hjertesviktpoliklinikken er drevet av spesialsykepleiere i tett samarbeid med hjertespesialist.

Hovedoppgavene til hjertesviktpoliklinikken er:

 • Gi informasjon om hjertesvikt, inkludert livsstil og medikamentell behandling.
 • Gi opplæring til egenmestring
 • Gjennomføre kliniske undersøkelser
 • Ta blodprøver 
 • Gjøre funksjonsmålinger 
 • Justere hjertesviktmedisiner 
 • Vurdere livskvalitet
 • Tilby deltakelse i hjertetreningsgrupper

Henvisning

De fleste pasientene som får oppfølging ved en hjertesviktpoliklinikk henvises fra eget sykehus. Du kan også bli henvist fra annen medisinsk poliklinikk eller direkte fra fastlegen din. 

Hvem kan henvises til en hjertesviktpoliklinikk?

 • Pasienter som er utredet for hjertesvikt i henhold til faglige retningslinjer 
 • Pasienter med behov for informasjon og opplæring om hjertesvikt
 • Pasienter med behov for justering av medikamenter
 • Pasienten som er i stand til å følge opp behandlingen selv eller ved hjelp av pårørende eller hjemmetjeneste.


 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

5. etasje, sørfløyen.

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:00
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim