Informasjon til deg som overflyttes fra lokalsykehus til St. Olavs hospital for hjerteundersøkelse eller behandling.

Reisemåte

Vanligste reisemåte til St. Olavs hospital er ambulanse/ambulansefly. Disse er bemannet av helsepersonell med spesialkompetanse. I noen tilfeller reiser man med helikopter direkte fra lokalsykehuset til St. Olavs hospital.

Ta med

Toalettsaker, klær/sko til bruk under oppholdet og til hjemreisen, penger, identitetskort, mobiltelefon, eventuelt lesestoff.

Pårørende

Pårørende er velkomne til å følge deg til Trondheim. Det er mulig å bestille rom på Hotell St. Olav telefon 73 87 25 00. Organisering og betaling av reise til og fra Trondheim må pårørende som regel ordne selv. Mer informasjon om Hotell St. Olavs finner du her.

Etter undersøkelsen

Hvor lenge du skal være på sykehuset i Trondheim, vil være avhengig av undersøkelsens resultat. Overnatting på sykehusets pasienthotell er ofte en del av oppholdet. Ved utskrivelse får du samtale med pasientansvarlig lege der det blir informert om medisiner og videre forløp. Sykemelding og fysisk aktivitet er blant annet en del av denne informasjonen.

Hjemreise

Det er vanlig at man benytter offentlig transport ved hjemreise. Helsetilstanden din bestemmer tidspunkt og reisemåte. Det praktiske med bestilling av billetter til din hjemreise blir ordnet av personalet ved St. Olavs hospital. Ved behov for ytterligere innleggelse ved lokalsykehus ordnes det syketransport.

Kostnader

Du betaler egenandel ved hjemreisen. Utlegg i forbindelse med buss, tog, båt må du også betale selv, men du kan søke om å få refundert kostnader i etterkant. Les mer på pasientreiser.no
Sist oppdatert 06.10.2021