Fagkurs

Kartlegging og risikovurdering av hånd-arm vibrasjonseksponering

Vi ser stadig unge og eldre arbeidstakere med hånd-arm vibrasjonssyndrom. Dette er arbeidsrelatert sykdom som kan forebygges. Vi ønsker derfor å bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling og inviterer til frokostmøte om "Kartlegging og risikovurdering av hånd-arm vibrasjonseksponering". Arrangementet er gratis.

Passert
15.
mai
2024
  1. 15. mai 2024, 08:30 - 11:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 15. mai 2024, 08:30 - 11:00

Hvor

St. Olavs hospital, 1902-bygget Harald Hardrådes gt. 14, 7030 Trondheim
2. etage

Påmelding

 

Tid

Innlegg

08:00 - 08:30

Frokost

08:30 – 08:45

Introduksjon til dagen

08:45 – 09:00

Kasuistikk ved overlege Sindre R. Svedal, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital

09:00 – 09:30

Kartlegging og risikovurdering av hånd-arm vibrasjonseksponering (HAV-eksponering) ved yrkeshygieniker Åse Dalseth Austigard, Arbeidsmiljøenheten Trondheim Kommune

09:30 – 09:45

Pause 

09:45 – 10:30

Praktiske eksempler fra BHT

10:30 – 10:45

Grenseverdier for vurdering av hånd-arm vibrasjonseksponering ved yrkeshygieniker Hans Thore Smedbold, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital

10:45 – 11:00

Oppsummering av dagen

 

Frokostmøtet er gratis, men krever påmelding via CheckIn. Det vil være mulig å delta både fysisk og via Teams. Lenke til Teams vil bli sendt ut 14.05.2024.