Arbeidsmiljø og helse blant kokker

Prospektiv studie 2012-2020

Samarbeid med "NHO Reiseliv", støttet av NHO's Arbeidsmiljøfond.

Ved å knytte omfanget av eksponering for matlukter med forekomsten av luftveislidelser, bekrefter vår epidemiologiske undersøkelse en plausibel sammenheng mellom nåværende innsikt i farene ved eksponering for matos og den rapporterte luftveismorbiditeten blant kokker. Selv om det sannsynligvis er flere andre faktorer som påvirker helsen til profesjonelle kokker, og mange spørsmål forblir ubesvarte, er det godt begrunnet å anbefale tiltak rettet mot å redusere eksponeringen for matlukt. Våre funn støtter at dette ville være hensiktsmessig når man forsøker å forebygge luftveislidelser blant kokker. Imidlertid, når vi vurderer våre 61 funn sammen med eksisterende bevis, vil vi ytterligere foreslå at reduksjon av eksponering for matlukt bør betraktes som et sentralt skritt mot å skape sunne arbeidsmiljøer i profesjonelle kjøkken, noe som på lang sikt kan bidra til å redusere overflødig sykelighet og dødelighet i yrket.

Sist oppdatert 24.01.2024