Bønder i HUNT

Bønder i HUNT er en undersøkelse av luftveissymptomer hos bønder som har deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Vennskap

Foto: Colourbox

Bønder som yrkesgruppe kan identifiseres i alle tre HUNT-undersøkelser, og det er dermed mulig å følge utviklingen av symptomer i forhold til hvor lenge man har arbeidet som bonde.  Data er hentet fra de tre HUNT-undersøkelsene, i tillegg har man data fra Produsentregisteret. Prosjektmedarbeidere er Siri Slåstad og Bjørn Hilt.

Sist oppdatert 25.01.2024