DeMaskUs

Prosjektet har forsket på fine støvpartikler (ultrafinepartikler) i arbeidsmiljøet på norske smelteverk.

Smelteverk

Foto: Colourbox

Prosjektet har 3 arbeidspakker og hvor Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital i sammarbeid med Arbeids- og Miljømedisinsk avdeling på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidspakke 2; testing av åndedrettsvern for å finne det beste utstyret til hver enkelt smelteverksarbeider, samt undersøke hvilke faktorer som kan være med på å påvirke bruken av slikt utstyr. Smelteverksarbeiderne jobber i tidvis ugjestmilde miljøer med eksponering av partikler, gass, varme, støy og dårlig sikt. Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan nanopartikler dannes, spres og påvirker mennesker, samt hvordan vi på best mulig måte kan beskytte de som jobber i slike miljøer.

Samarbeidspartnere i arbeidspakke 2:

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, UNN

Marit Nøst Hegseth, PhD,
Hans-Christian Bones Vangberg, PhD
Martin Øien Jenssen, Psykologspesialist
Øystein Robertsen, Stipendiat

 

Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital

Solveig Føreland, PhD

 

Arbeidet utføres i samarbeid med

SINTEF, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU), Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge og smelteverksindustrien.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd,  Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening (FFF) og de norske silisiumkarbid produsentene Washington Mills og Saint-Gobain.

Prosjektets webside:

DeMaskUs - Universitetssykehuset Nord-Norge HF (unn.no)

Sist oppdatert 25.01.2024