Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse

Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse var et femårig prosjekt (2019-2023), lokalisert ved Arbeidsmedisinsk avdeling. Prosjektet har vært finansiert av Landbruksdirektoratet, midler over jordbruksavtalen og Norsk Landbruksrådgivning. 

Et nærbilde av hender som rister

Foto: Colourbox

Fagkompetansesenteret hadde som målsetning å bidra til økt nasjonal forskning og utredning på temaet landbrukshelse og være et naturlig midtpunkt og bindeledd mellom ulike fag- og landbruksmiljø nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet var finansiert med midler over jordbruksavtalen i 2018, og ble tildelt via Landbruksdirektoratet. Prosjektet hadde som målsetting å sire et varig Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse. I perioden fra 2019 har prosjektet har to delmål. Det første er å sikre dialog og forankring hos aktører relevante for landbrukshelse. Det inkluderer de som kan bidra med ny og viktig fagkunnskap om landbrukshelse og de som skal definere og etterspørre kunnskapsbehov i landbruket. Andre delmål var å initiere og utvikle nasjonale aktiviteter som kan definere den funksjonen og rollen fagkompetansesenteret skal ha.
 
Landbrukshelse betyr god arbeidsevne, livskvalitet, psykisk og fysisk helse, og sikkerhet for bonden og andre som arbeider i primærlandbruket. Bønder og ansatte blir utsatt for en rekke eksponeringsfaktorer, og det inkluderer fysiske, kjemiske, biologiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer.

Brit Logstein, prosjektleder

Aina Winsvold, medarbeider

Øvrige ansatte ved Arbeidsmedisinsk avdeling

  • Lars Fredrik Stuve (Styreleder i Norsk Landbruksrådgiving)
  • Arthur Salte (leder i faggruppa HMS og styremedlem i Norges Bondelag)
  • Halle Arnes (Fagkoordinator HMS Norsk Landbruksrådgiving)
  • Heidi Novàk (seniorrådgiver HMS, i Norges Bondelag)
  • Aina Winsvold (medarbeider i Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse/Arbeidsmedisinsk avdeling)
  • Torkild Sitter (overlege og avdelingsleder Arbeidsmedisinsk avdeling)
  • Bjørn Hilt (Tidligere overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling- St. Olavs hospital og Professor emeritus ved Institutt for Samfunnsmedisin og Sykepleie, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet- NTNU)
Sist oppdatert 25.01.2024