PreventAP

Preventive tiltak for å redusere skadelige helseeffekter fra trafikkrelatert luftforurensning

Hvordan kan vi forbedre luftkvaliteten i byene og redusere helsepåvirkningen fra luftforurensning på mest effektiv måte? Nåværende tiltak fokuserer hovedsakelig på generelle reduksjoner, noe som passer godt for spesifikke forurensninger som gasser. Imidlertid består partikkelmateriale (PM) av forskjellige partikler med egenskaper som sterkt avhenger av deres kilder. Derfor er det nødvendig med mer presise reduksjoner i utslippene av PM fra spesifikke kilder.

Trafikk er en betydelig kilde til luftforurensning i byene og utgjør et viktig globalt helseproblem, også i Norge. Forurensning fra trafikk omfatter en blanding av gasser og PM-utslipp som stammer fra kjøretøyenes eksos og slitasje på veidekke, dekk og bremser. Fra et regulatorisk perspektiv i de nordiske landene er de viktigste bekymringene knyttet til forurensning fra kjøretøy høye nivåer av grove, mineralrike slitasje-PM-partikler på grunn av bruk av piggdekk om vinteren og utslipp av nitrogenoksid (NO2) og eksos-PM fra dieselkjøretøy.

Dette prosjektet har som mål å undersøke de potensielle helsekonsekvensene av målrettede tiltak for å redusere eller endre:

  1. Utslipp av grove slitasje-PM-partikler fra veidekk ved å endre steinmaterialet i veibanen, introdusere veivasking eller redusere bruken av piggdekk.
  2. Utslipp fra eksos ved å implementere teknologier for utslippsreduksjon (fjerne PM og NO2) eller endre brennstofftyper (bensin vs. diesel, fossile brensler vs. biodrivstoff).

Et tredje mål er å vurdere den relative påvirkningen av PM-partikler relatert til slitasje versus PM-partikler relatert til eksos på luftveis- og hjertehelse, med fokus på potensielle kombinerte eller differensielle effekter av PM som stammer fra disse to kildene. Dette er avgjørende for å forutsi hvilke tiltak som mest sannsynlig vil være mest effektive for å redusere spesifikke helseeffekter. Prosjektet inkluderer en studie med menneskelige deltakere, in vivo-eksperimenter med sensitiviserte dyremodeller og in vitro-studier som bruker avanserte samkulturer med alveolarepitelet og mikrosirkulasjonen ved grenseflaten mellom luft og væske.

Prosjektet involverer samarbeid mellom eksperter fra ulike vitenskapelige disipliner på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det inkluderer også viktige myndigheter og sluttbrukere på både nasjonalt og lokalt nivå.

Preventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution - Prosjektbanken (forskningsradet.no)

Sist oppdatert 25.01.2024