Historie

Det overordnede målet med vår forskning har vært og er å bidra med forskningsbasert kompetanse regionalt og dermed bidra til å forebygge helseskader som følge av eksponering knyttet til arbeid.

Avdeling for Arbeidsmedisin ble etablert i 1990 på initiativ fra Helsedepartementet. I dag er avdelingen en del av Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin ved St. Olavs Hospital.

Forskning har vært en integrert del av arbeidet ved avdelingen siden begynnelsen. Det overordnede målet med vår forskning har vært, og er, å bidra med forskningsbasert kompetanse regionalt. Vi ønsker på denne måten å bidra til å forebygge helseskader som følge av eksponering knyttet til arbeid. Kjerneaktivitetene til avdelingen og forskningsgruppen har vært innen fagfeltene arbeidsmedisin og yrkeshygiene. Per januar 2024 består avdelingen av ca 13 årsverk, hvorav 3-4 årsverk er dedikert til forskning og undervisning. Av dette er ca ½ årsverk finansiert gjennom NTNU.

I tillegg til større forsknings- og utredningsoppdrag har det vært gjort en rekke mindre kartlegginger på oppdrag for virksomheter i regionen.

1990 - 99

På 1990-tallet var mye av forskningsaktiviteten knyttet til flere store prosjekter relatert til kreft i kull- og smelteindustrien, landbrukshelse, løsemiddelskader, astma og allergier blant overflatebehandlere på verft og inneklima og helse på alders- og sykehjem.

2000 - 09

På begynnelsen av 2000-tallet startet vi et stort prosjekt med fokus på eksponering og luftveissykdommer blant kokker, samt en større utredning knyttet til benzen eksponering på universitetslaboratoriene på Rosenborg.

2010 - 19

I denne perioden var mye aktiviteten knyttet til ulike forsknings – og utredningsoppdrag knyttet til ulykker i landbruket, kvikksølveksponering hos tannlegeassistenter, eksponering i smelteverksindustrien og løsemiddeleksponering på verkstedet på Marienborg. Fra 2018 har vårt primære fokus vært på astma og allergi i lakseslakterier.

2020 -

I tillegg til astma og allergi i lakseslakterier, er vi involvert i følgeforskning på implementering av Helseplattformen (STUNTH). 

Doktorgrader med utspring / tilknytning til avdelingen:

Navn

År

Tittel

Svendsen, Kristin von Hirsh

1997

Characterization of exposure to oil mist and effects on the lungs and the skin of marine engineers

Romundstad, Pål Richard

2000

Cancer risk among workers in the Norwegian aluminium industry

Sjaastad, Ann Kristin

2010

Exposure to cooking fumes during the pan frying of beefsteak under domestic and occupational conditions

Føreland, Solveig

2012

Improved retrospective exposure assessment of dust and selected dust constituents in the Norwegian silicon carbide industry from 1913 to 2005.

Svedal, Sindre Rabben

2018

Cooks, work environment and health : experimental studies of exposure to cooking fumes, and epidemiological investigations in a cohort

Weggeberg, Hanne

2018

Element content and bioaccessibility assessment of different size fractions of airborne particulate matter : ambient exposure (Trondheim, Norway) and occupational exposure (rehabilitation of the Freifjord tunnel, Norway)

Fagernæs, Carl Fredrik

2022

Respiratory Disease among Workers in the Salmon Processing Industry (2022-2025)

 

Forskningsgruppens aktiviteter styres av avdelingens Forskningskomité og er underlagt avdelingens ledelse.

Sist oppdatert 11.01.2024