EFFEKTER AV INTERVENSJONER RETTET MOT Å FOREBYGGE ARBEIDSRELATERT ASTMA, ALLERGI OG ANNEN OVERFØLSOMHET HOS ANSATTE I NORSK LAKSEINDUSTRI ("SHINE-PROSJEKTET")*

SHInE

Effekter av intervensjoner rettet mot å forebygge arbeidsrelatert astma, allergi og annen overfølsomhet hos ansatte i norsk lakseindustri ("SHInE-prosjektet"). Pågående prosjekt, 2020-2025. Prosjektet er et samarbeid mellom de arbeidsmedisinske avdelingene i Tromsø, Bergen og Trondheim.

Logo, ikon
Målet med dette prosjektet er å finne effektive tiltak som skal forbedre lufta i arbeidslokalene i lakseindustrien. Tiltakene er rettet mot å redusere luftas innhold av dråper og partikler som inneholder biologisk materiale («bioaerosoler»). Tidligere forskning i blant annet fiskeindustri, skalldyrindustri og Iandbruk har vist at arbeidstakere kan få plager fra hud og luftveier på grunn av bioaerosoler. Prosjektet skal også finne ut mer om ulike bestanddeler i bioaerosoler som kan ha betydning for utvikling av helseplager og hvilke fysiologiske mekanismer som er involvert. I tillegg vil vi undersøke hvilke faktorer i arbeidsmiljøet i lakseindustrien som bidrar til, eller fremmer, god helse.

Ni laksebedrifter i Norge deltar i forskningsprosjektet. Bedriftene som deltar er lokalisert både i Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-Norge og forskere fra sykehus og universiteter i alle disse landsdelene deltar. Prosjektet er tverrfaglig og integrerer fag som medisin, yrkeshygiene, naturvitenskap, psykologi og samfunnsvitenskap. Det legges stor vekt på en tett dialog mellom forskere og industrien i alle faser av prosjektet.

 

For mer informasjon se prosjektets hovedside:

SHInE Lenke til prosjektets hovedside

Sist oppdatert 05.01.2024