Undervisning

Undervisningen på avdelingen er delt mellom; internundervisning for leger som er i spesialistutdanning, og undervisning for medisinstudenter og andre ved NTNU.

I tillegg bidrar avdelingen i spesialistutdanningen av leger via RegU og annen profesjonsutdanning. 
 
Avdelingen arrangerer også temadager og frokostmøter for fagpersonell i helseregionen. Sist oppdatert 12.01.2023