Visjon

Vår visjon om et "Et sunt arbeidsliv for alle", anser vi som en samfunnsmessig nødvendighet. Målet vårt er å initiere og delta i forskning om arbeidsmiljøet og arbeidsrelaterte sykdommer som understøtter denne visjonen.

Den overordnede forskningsstrategien til St. Olavs hospital i perioden 2012-2022 har fokusert på følgende:

  • Styrke samarbeidet mellom universitetssykehuset og universitetet
  • Integrere forskning i klinisk praksis
  • Minimere tiden fra dokumentert effekt av behandling til klinisk implementering
  • Levere internasjonalt relevant forskning
  • Være et kunnskapssenter for klinisk og akademisk relevant forskning og forskningsgrupper i Midt-Norge-regionen

Hovedoppgavene til vår avdeling er utredning og forebygging av sykdommer, opplæring, undervisning, samt forskning.

Vår forskningsstrategi bygger på forskning som en integrert, likestilt og prioritert del av avdelingens aktiviteter. Høykvalitetsforskning skal være en integrert del av diagnose, behandling og oppfølging av våre pasienter. Som en avdeling ved et universitetssykehus, bør forskning og forskningsrelaterte aktiviteter være en naturlig del av daglig arbeid for alle faggrupper.

Basert på denne strategien ønsker vi å utvikle økt ekspertise blant avdelingens personale, forbedre kvaliteten på forskningen, fremme unge forskningstalenter og etablere et mer robust forskningsmiljø.

Vårt mål er å bidra til å skaffe kunnskap om hvordan arbeidsrelaterte sykdommer kan forebygges. For å lykkes er det avgjørende å engasjere seg i forskning utenfor avdelingens klinisk hverdag, inkludert observasjonsstudier på relevante yrkesgrupper.

Målet er å initiere og delta i forskning om arbeidsmiljøet og arbeidsrelaterte sykdommer. Noen av forskningsaktivitetene retter seg mot de yrkesgruppene som vurderes for arbeidsrelaterte sykdommer ved poliklinikken, inkludert kohortstudier der spesifikke yrkesgrupper studeres over tid.

I vår forskning har vi hovedsakelig fokusert på skadelige eksponeringer, med sikte på å bidra til å redusere og eliminere skadelig eksponering for kjemiske og biologiske stoffer og lindre byrden av yrkes- og miljøsykdommer. Vi ønsker også å bidra med helsefremmende forskning.

Forskningsgruppens aktiviteter styres av avdelingens Forskningsutvalg og er underlagt avdelingens ledelse.

Sist oppdatert 11.01.2024