For BHT

Temadager og frokostmøter

Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital arrangerer temadager og frokostmøter for BHT i Midt-Norge. Målet er å formidle relevant kunnskap og informasjon til ansatte i bedriftshelsetjenestene. Vi har som mål å gjennomføre en temadag og et frokostmøte pr. semester. Ta gjerne kontakt dersom dere har ønsker eller forslag til tema.

Program og presentasjoner fra tidligere temadager og frokostmøter

Dato Tema Lenke
20.09.2022 Spirometri (frokostmøte)  
01.03.2024 Kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi psykiske plager (temadag) Temadag 01.03.24 - St. Olavs hospital HF (stolav.no)
Sist oppdatert 04.03.2024