Fagkurs

Kartlegging og risikovurdering av hånd-arm vibrasjonseksponering

Vi ser stadig unge og eldre arbeidstakere med hånd-arm vibrasjonssyndrom. Dette er arbeidsrelatert sykdom som kan forebygges. Vi ønsker derfor å bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling og inviterer til frokostmøte om "Kartlegging og risikovurdering av hånd-arm vibrasjonseksponering".