FREDAG 1. MARS 2024 KL 9-15.

Temadag 01.03.24

Kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi psykiske plager.

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord

Kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi psykiske plager. Vi følger opp Arbeidstilsynets samlinger i januar. Hvordan gjør vi det i praksis? Arbeidstilsynet, administrerende direktør i hotell- og restaurant og en bedriftshelsetjeneste presenterer hvordan dette kan løses.

09:00–09:45

Systematisk arbeid med forebygging av arbeidsrelaterte psykiske plager. Hva ser Arbeidstilsynet etter, og hvilke erfaringer gjør vi oss? Beate Vinje Røstad, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet

010324 Til deltakerne BHT samling Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs kartlegging og risikovurdering organisatoriske og psykososiale forhold BVR.pdf

Inneholder i tillegg lysark om: 

  • Kunnskapsbasert arbeid
  • En liten oppsummering av knagger å tenke på når man skal risikovurdere
  • BHT sin rolle/merverdi i arbeidet med kartlegging og risikovurdering av organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
  • Gode tiltak
  • En refleksjon om påregnelig belastning, og om det påvirker hvordan vi vurderer risiko

10:00–11:00

Hva skjer når arbeidsgiver får pålegg fra ATIL om å kartlegge og risikovurdere faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi psykiske plager hos de ansatte. Arild Vollan, hotelldirektør ved Scandic Hell Hotel og Helle Marie Bartos, bedriftslege

Hva skjer ved tilsyn ved Arild Vollan og Helle M Bartos.pdf

11:20–12:00 

Innledning til risikovurdering i praksis ved Helle M Bartos.pdf

13:00–13:45    

Risikovurdering i praksis ved Øystein Bach Ramstad.pdf

Risikovurdering psykiske forhold Arbeidsmiljøavdelingen St Olav.xlsx

13:45–14:45    

Gruppeoppgaver         

14:45–15:00    

Oppsummering av dagen

 

Annet materiell:

Etikkplakat LO-uka i Trøndelag 2023.pdf

Sist oppdatert 05.03.2024