Fastleger og spesialister

Kan Arbeidsmedisinsk avdeling være til nytte for dine pasienter?

Relasjon mellom pasientens plager og eksponering på arbeidsplassen kan fanges opp med noen enkle spørsmål, dersom legen husker å stille dem. Overlege Sindre Rabben Svedahl ved vår avdeling har skrevet en artikkel i Utposten om hva vår avdeling kan bistå med. 

Les artikkelen i Utposten​


Sist oppdatert 07.01.2024