Visjon

Vår visjon er et "Et sunt arbeidsliv for alle". Dette anser vi som en samfunnsmessig nødvendighet. Målet er gjennom vårt arbeid å understøtter denne visjonen.

Avdelingens hovedoppgaver er utredning, forebygging av sykdommer, opplæring, undervisning, opplæring av pasienter, omsorgspersoner og interessenter på arbeidsplassen, samt forskning og utredning. 

Avdelingen har utarbeidet en visjon, strategi og mål, med utgangspunkt i St. Olavs og klinikkens visjon og strategi og den nasjonale strategien for de arbeidsmedisinske avdelingene (2017).

Se avdelingens årsrapporter for mer utfyllende informasjon om vår visjon og strategi. 

Sist oppdatert 29.02.2024