Medisin og Lungeovervåkning med sengetun 1

På Medisin- og Lungeovervåkning behandles ustabile/svært dårlige lungepasienter som trenger kontinuerlig overvåkning og ofte non- invasiv ventillasjonsstøtte.

Seksjonsoverlege Lars Aakerøy 

Seksjonsleder sykepleie Lise Hansen

Seksjonsleder sykepleie Knut Christian J. Hiorth

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

6 etasje Nord

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim