Lungemedisin sengetun 2 og 3

På Lungemedisinsk sengetun behandles i hovedsak pasienter med behov for 24 timers oppfølging på grunn av sykdomstilstand og/eller pleiebehov. De hyppigste lidelser er obstruktiv lungesykdom (astma, kols, emfysem). I tillegg kommer kreft i respirasjonsorganene, lungeembolier, pneumothorax, Cystisk fibrose, interstitielle lungesykdommer (sykdommer i lungevevet) og infeksjoner i lungene.

Seksjonsoverlege: Elena V. Titova

Seksjonsleder sykepleie: Vikar for Kristina Aasen: Karina Slettebak Wangen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lungemedisinsk sengeenhet - tun 2 og 3 ligger i 6 etasje østfløy 

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim