Lungemedisin sengetun 4 og 5

På Lungemedisinsk sengeenhet: tun 4 og 5 behandles i hovedsak pasienter med behov for 24 timers oppfølging på grunn av sykdomstilstand og / eller pleiebehov. De hyppigste lidelser er kreft i respirasjonsorganene. I tilegg kommer obstruktive lungesykdommer (astma, kols, emfysem), lungeembolier, pneumothorax, interstitielle lungesykdommer (sykdommer i lungevevet) og infeksjoner i lungene.

Seksjonsoverlege: Vegard Holberg

Seksjonsleder sykepleie: Mette Solum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lungemedisinsk sengeenhet - tun 4 og 5 - ligger i 6 etasje - Midtfløy

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim