En gruppe kirurger som utfører kirurgi

Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi

Avdeling for Kjeve og ansiktskirurgi ble etablert i 1962. Avdelingen består av poliklinikk og operasjonsenhet. Deler sengepost med Avdeling for Øre-nese-hals og Avdeling for øyesykdommer. Deler operasjonsenhet med Avdeling for Øre-nese-hals. Avdelingen har også eget tannteam.

 

En mann med skjegg og bart
Nils Petter Fossland

Arbeidsområde

Våre kirurger har utdannelse innen oral og maxillofacial kirurgi. Spesialiteten maxillofacial kirurgi har røtter både innenfor tannmedisin og medisin, og er en kirurgisk legespesialitet hvor de fleste i Norge i dag er både leger og tannleger. I tillegg finnes det en oralkirurgisk spesialitet i Norge. Dette er en tannlegespesialitet med fem års videreutdanning innen oralkirurgi og oral medisin. Ved vår avdeling jobber både oralkirurger og spesialister i maxillofacial kirurgi (kjeve-og ansiktskirurger på norsk).Spesialiteten maxillofacial kirurgi dekker et bredt spekter av tilstander og kirurgiske behandlinger i munnhule og ansikt. Vi får henvisninger både fra andre leger og fra tannleger og tannpleiere. Vårt fagfelt dekker:

  • Dentoalveolær kirurgi - Vi behandler og opererer alle slags cyster og svulster i kjevene og i ansiktsskjelettet. Vi vurderer og opererer også enkelte kompliserte retinerte og overtallige tenner, der hvor det er ønskelig at behandlingen skjer av oss på sykehuset.
  • Implantater - Dersom du har behov for innsetting av ett eller flere tannimplantater kan du få henvisning til innsettelse av implantater hos oss. Det er hovedsakelig pasienter med kompliserte problemstillinger der det er ønskelig med behandling i en sykehus setting som får tilbud hos oss.
  • Skadekirurgi - Ved skader på ansiktsskjelettet vil du bli vurdert og eventuelt operert ved vår avdeling. Vi er regionalt senter for ansiktsskader i Midt-Norge, og dersom du skulle få brudd i ansiktet som trenger operasjon vil de fleste i Midt-Norge komme til oss for dette. Enkelte pasienter vil likevel kunne bli operert for sine skader på sitt eget lokalsykehus dersom det vil være mest hensiktsmessig for pasientbehandlingen.
  • Ortognatisk kirurgi - Ortognatisk kirurgi er kirurgi hvor vi kan flytte på en eller begge kjever for å korrigere bittforstyrrelser og ansiktsasymmetrier. Underbitt, overbitt, skjevutvikling av ansiktet på grunn av vekstforstyrrelser og enkelte andre tilstander som kan korrigeres med kirurgi. Dette gjør vi i samarbeid med kjeveortopeder, også kalt reguleringstannleger. Vi samarbeider med alle kjeveortopeder i Midt-Norge, og får også enkelte henvisninger fra andre deler av landet når det er ønskelig at pasienten opereres hos oss. Når kjeveortoped ser at bittforstyrrelsen ikke kan korrigeres med tannregulering alene vil du bli henvist for vurdering hos oss angående kirurgi. Deretter vil du gå tilbake til din reguleringstannlege som vil regulere bittet ditt med kjeveortopedisk apparatur (klosser og strenger på tennene), slik at det skal passe best mulig sammen etter at vi har operert og flyttet på kjevene. Etter kirurgi vil du også ha regulering i etterkant for å få bittet så bra sammen som mulig.
  • Rekonstruktiv kirurgi - Vi utfører forskjellige bløtvevsoperasjoner i hode- og halsområdet.  Eksempler på dette er korreksjon av overflødig hud i øyelokk og fjerning av godartede og ondartede hudlesjoner i ansiktet.  Vi gjør også arrkorreksjoner og andre mindre kirurgiske inngrep i ansiktet. Vi har god kompetanse innenfor større rekonstruksjonskirurgi etter skader og kreftkirurgi i hode, hals og ansikt. Vi har et godt samarbeid med Øre-nese-hals-avdelingen og Plastikkirurgisk avdeling her på St. Olav for å gi så helhetlig tilbud som mulig, da dette er komplekse problemstillinger som krever tverrfaglig kompetanse.
  • Minimal invasiv kirurgi - Vi tilbyr endoskopisk behandling av spyttkjertellidelser, fjerning av spyttsteiner som ligger i spyttkjertelganger og utblokking av strikturer/trange partier i spyttkjertelganger. Dette er en minimal invasiv operasjon hvor vi går inn igjennom den normale åpningen til spyttkjertelgangen med et lite kamera med en arbeidskanal. I tillegg utfører vi artroskopi av kjeveledd ved kjeveleddslidelser, der hvor dette er indisert.
  • Åpen kjeveleddskirurgi - Noen trenger å operere kjeveleddet med åpen kirurgi. Her på St. Olavs hospital gjør vi alle typer åpen kjeveleddskirurgi, inkludert innsetting av kjeveleddsproteser. Dette er en behandling som vi har veldig god erfaring med hos utvalgte pasienter, og denne pasientgruppen er økende.

Tannhelseprosjekt -Orale tjenester i tverrfaglig sykehusmiljø

Kontakt

Telefon:

Postadresse

St. Olavs hospital
Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret
Første etasje 
Harald Hardrådes gate 5

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim