En lege som tar seg av en pasient

Øre-nese-hals-kjeve-øye sengepost

Klinikk for Øre-nese-hals, Kjeve- og Øyesykdommer har felles sengepost med 16 senger.

Seksjonsleder Ronny Fjelnseth

Ansatte ved sengeposten er seksjonsleder, ass. avdelingssykepleier, postvert, hjelpepleiere, sykepleiere, onkologiske sykepleiere og øyesykepleier, totalt 35 stk.

Det er kort liggetid i avdelingen.  Elektive innleggelser, planlagte operasjoner er stort sett preget av at pasientene er ferdig utredet før innleggelse.  Mange innlegges operasjonsdagen.

Ca. 50% av alle innleggelsene er øyeblikkelig hjelp.

ØNH-pasienter:

 • Pasienter som går til strålebehandling og trenger innleggelse
 • Pasienter som blir operert for tumor (godartet og ondartet) og trenger innleggelse   
  etterpå
 • Pasienter med infeksjon som trenger intravenøs antibiotikabehandling

Kjeve-pasienter:

 • Pasienter med brudd i ansiktet etter ulykker eller andre hendelser
 • Operasjoner grunnet underbitt
 • Kreftoperasjoner med cancer i munnhule/kjeve

Øye-pasienter:

 • Pasienter som gjennomgår operasjoner på netthinnen
 • Pasienter med øyeskader eller alvorlige øyeinfeksjoner
 • Pasienter som må observeres grunnet høyt trykk i øyet

Lettpost Øre-nese-hals-kjeve-øye-avdelingen

 • Lettposten er åpen alle hverdager fra kl 08.00 – 15.30. Her møter pasientene opp og får gjennomført utredning i løpet av en dag. Alle undersøkelser er forhåndsbestilt og koordinert slik at pasienten er ferdig i løpet av 4-6 timer.
 • Lettposten gjennomfører også Remicade-behandling til øyepasienter og blodtransfusjoner til pasienter med Oslers sykdom

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital
Klinikk for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret, 4. etasje
Harald Hardrådes gate 5
7030 Trondheim

Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim