Bilde av en gutt som hvisker noe i øret til en dame. Foto.

Høresentralen

Høresentralen tilbyr habilitering og rehabilitering av hørsel hos barn og voksne. Dette innebærer hørselsutredning, behovskartlegging og oppfølging.

Seksjonsleder Wenche Fredagsvik

Høresentralen tilbyr videre:

  • Hørselsutredning og hørselsrehabilitering
  • Utvidet testing av hørselen på alle nyfødte som ikke har passert nyfødtscreening
  • Utredning, tilpassing og oppfølging av cochleaimplantat (CI)
  • Utredning og behandling til pasienter med tinnitus
  • Utredning og behandling av pasienter med hyperacusis (lydoverfølsomhet)
  • Utredning av svimmelhet
  • Utredning av auditive prosesseringsvansker

Høresentralens servicekontor, Orkdal

Høresentralens servicekontor, Øya

 

Kontakt

Telefon

Telefontid 09.00-11.00 - Callback utenom telefontid

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret, 1. etasje
Harald Hardrådes gate 5

Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim