Øre-nese-hals-kjeve operasjon

Det utføres flere typer operasjoner i svelg, nese, munn, hals, øre, ansikt og kjeve. De fleste operasjoner foregår på dagtid. På ubekvem tid foregår operasjoner i Akutten og hjerte-/lungesenteret.

Vi holder til i andre etasje i Nevrosenteret (Nevro vest), sammen med Dagkirugisk hvile, oppvåkning, Nevro intensiv og resepsjon med kontortjeneste.

Seksjonsleder: Elin Johannessen

Operasjonsavdeling

  • Operasjonsenheten for Øre-nese-hals-kjeve har 6 operasjonsstuer
  • Tannleger ansatt i Sør-Trøndelag fylkeskommune utfører her tannbehandling i narkose på en operasjonsstue to dager/uke. Den blir også brukt av øyeavdelingen en dag i uken
  • Dagkirurgisk hvile med plass til 10 pasienter tar hånd om pasientene til de er klare for utreise
  • Pasienter til dagkirurgi henvender seg i ekspedisjonen andre etasje (midtfløy) ved ankomst. Vi har høy grad av aktivitet med stor spennvidde i pasientkategorier, alt fra friske til svært syke pasienter. Dagkirurgisk aktivitet øker i omfang både for barn og voksne.
  • En operasjonssykepleier har hjemmevakt på kveld, natt og helg og ivaretar krav om øyeblikkelig hjelp-operasjoner.
  • Enheten har et lite og godt miljø der flere yrkesgrupper jobber tett sammen. Dette stiller krav til den enkelte i forhold til smidighet og samarbeidsevne.

 

Kontakt

Telefon

08.00-11.00 - Callback utenom telefontid

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret (Nevro vest), 2. etasje

Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim