Øre-nese-hals-kjeve poliklinikk

Generell øre-nese-hals-poliklinikk, akuttstue, tverrfaglig allergologisk poliklinikk (Lunge/ØNH) og indrepoliklinikk.

Seksjonsleder Gunnhild Wigtil

Poliklinikk

  1. Generell øre-nese-hals-poliklinikk
  2. Akuttstue kl. 08.00-17.00
  3. Tverrfaglig allergologisk poliklinikk (Lunge/ØNH)
  4. Indrepoliklinikk (gjelder inneliggende pasienter)
  5. Akuttstue etter kl. 17.00 til Akuttmottak (fom 01.04.09)

Spesialfelt

Tverrfaglig allergipoliklinikk
Mandager drives tverrfaglig allergipoliklinikk i samarbeid med Lunge poliklinikk. Vi utreder og hyposensibiliserer (allergivaksinerer) pasienter mot timotei, bjørkepollen og vepseallergi. Allergivaksinasjon påvirker immunforsvaret slik at reaksjoner på stoffer du er allergisk mot minsker eller opphører. 90% opplever en forbedring i form av færre symptomer og mindre medisinbehov. Noen blir helt symptomfrie. Behandlingen består av 2 ulike faser, oppdoseringsfasen og vedlikeholdsfasen. Oppdoseringen tar vanligvis 7-10 uker, med injeksjon en gang pr. uke. Vedlikeholdsfasen innebærer at du får vaksinasjon en gang hver 8. uke. Denne fasen varer i 3 år ved pollenallergi og 5 år ved vepseallergi. Ved gresspollenallergi  kan allergivaksinasjon nå også gjøres med tabletter. Den første tabletten tas på klinikken, mens resten av behandlingen gjøres hjemme.

Videostroboskopi 

Dette er en spesialundersøkelse av stemmebåndene med videoopptak for å studere stemmebåndenes utseende og bevegelighet.


Poliklinikk for pasienter med kreft i øre-nese-hals-området
Pasienter med kreft i øre-nese-halsområdet behandles ved vår avdeling. En kreftsykepleier har ansvar for tilrettelegging og oppfølging av våre kreftpasienter. Vi har et tverrfaglig team som består av ØNH-lege, onkolog, tannlege, tannpleier og kreftsykepler som sammen vurderer og følger opp kreftpasienter. Pasienter som får strålebehandling kommer til kontroll hos tverrfaglig team hver mandag gjennom strålebehandlingen. Etter avsluttet behandling kommer pasientene til kontroll hos ØNH-spesialist. Vår kreftsykepleier kan nås på telefon 72571195 alle hverdager mellom 08.00-15.30

Tumor colli-poliklinikk

På vår tumor-colli-poliklinikk undersøker vi kuler på halsen. Dette gjøres som oftest med ultralyd, og hvis nødvendig tar vi prøver av kulen. Legen stikker da en tynn nål inn i kulen for å ta ut celler fra kulen. Disse blir så undersøkt i mikroskop av Avdeling for patologi. Svar på denne prøven er avgjørende for hvilken behandling en skal ha.

Søvnseksjonen

Lokalisert i ØNH poliklinikk. Seksjonen består av sykepleier, hjelpepleier, sekretær og øre-nese-hals-leger. Her utredes pasienter som plages med dårlig søvnkvalitet, snorking og pustestopp. Søvnregistreringsutstyret påmonteres av pasienten selv ved leggetid. Pasienten sover hjemme. Utstyret leveres tilbake neste morgen. Hvis resultatet av registreringen indikerer videre oppfølging, får pasienten tilbud om time til øre-nese-hals-lege. Resultatet fra registreringen presenteres og eventuelle tiltak blir tilbudt. Søvnseksjonen ved Øre-Nese-Hals er en del av sykehusets tverrfaglige søvngruppe som består av overleger innen lungemedisin, klinisk nevrofysiologi og nevrologi. Vi har regelmessige møter og har som felles mål å gi best mulig utredning og behandling av pasienter med søvnrelaterte sykdommer.

 Kontakt

Telefon

09.00-11.00 - Callback etter kl. 11.00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret, 1. etasje
Harald Hardrådes gate 5
7030 Trondheim

Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim