Ikon

Hornhinnebanken St. Olav

Hornhinnebankens oppgave er å preparere, oppbevare og klargjøre donorhornhinner. Hornhinnene som brukes til transplantasjon kommer fra avdøde donorer. Hornhinnene oppbevares i temperert væske i inntil 4 uker, før de fraktes til operasjonsstuen ved Avdeling for øyesykdommer.

Hornhinnen

Hornhinnen (cornea) er den fremre gjennomsiktige delen av øyet.
Hvis hornhinnen blir uklar, får ujevn tykkelse eller feil krumming, blir det vanskelig å se klart.

Transplantasjon

For pasienter med en syk eller skadet hornhinne, kan en transplantasjon bety at man får synet tilbake. Ved Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs hospital utføres det årlig 70- 80 hornhinnetransplantasjoner. Pasientene som mottar ny hornhinne er vanligvis fra ca 17 år og oppover.

Donor

St. Olavs hospital er et av landets 28 donorsykehus og vi jobber kontinuerlig med å rekruttere hornhinnedonorer internt da hornhinner er mangelvare både lokalt og på verdensbasis.
 
Hornhinnene kommer fra avdøde donorer. Vanligvis er det pårørende som gir samtykke til hornhinnedonasjon, på vegne av avdøde. Har man tatt et standpunkt angående hornhinnedonasjon er det derfor viktig å informere sine nærmeste om dette. Selv om man av ulike grunner ikke kan bli organdonor, utelukker ikke dette hornhinnedonasjon. Det er andre, og strengere krav til organdonasjon. Selv med dårlig syn, kan man bli hornhinnedonor, da årsaken til dårlig syn ofte sitter lenger bak i øyet. Det er heller ingen øvre eller nedre aldersbegrensning i forhold til å bli hornhinnedonor.

 
Hornhinner har nå blitt inkludert i donorkortet 

Kontakt

Hornhinnetelefon

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Hornhinnebanken
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forsyningssenteret
Prinsesse Kristinas gate 5
4. etasje

Forsyningssenteret

 

 

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim

Bli hornhinnedonor!

Nye hornhinner gir mange pasienter synet tilbake, men det er ikke nok hornhinner til alle som trenger det.
Se videoen her.
Unge og gammel ansikter.jpg