Øye operasjon

Operasjonsenheten har fire moderne operasjonsstuer med høyteknologisk medisinsk utstyr.  Her utføres det meste av kirurgiske inngrep på øyet.

Seksjonsleder: Lise Christensen

Øye operasjon holder til på Nevrosenteret, 1. etasje sammen med Øye poliklinikk. Elektive inngrep gjør vi mellom kl. 08.00-15.30. Vi har en vaktordning som ivaretar pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp utenom åpningstid.

Vi er 11 faste operasjonssykepleiere, som sammen med våre kirurger er dedikert og spesialisert i hvert vårt fagfelt.

Våre fagfolk dekker:

  • Okuloplastikk
  • Katarakt
  • Glaukom
  • Retina
  • Cornea
  • Strabisme

Vi som jobber ved Øye operasjon er opptatt av at du som pasient skal oppleve å være i trygge hender. Målet vårt er å opprettholde stor faglig kunnskap og pasienttrygghet i et trivelig miljø.

Oppmøte
Dagkirurgiske pasienter og pasienter som skal innlegges i etterkant av operasjon, møter på Nevrosenteret til oppsatt tid. Her henvender du deg i skranken ved Øyeavdelingen for registrering. Dette er viktig for at vi skal vite at du er kommet!

Mange av våre pasienter skal forberedes med ulike øyedråper og premedikasjon i forkant av operasjonen. Dette blir ivaretatt av sykepleiere ved Øye dagpost.

Du blir hentet til operasjonsavdelingen av en operasjonssykepleier. Hvis det er planlagt narkose vil det også være med en anestesisykepleier.

Etter inngrep i lokalanestesi blir dagkirurgiske pasienter ivaretatt ved Øye dagpost og kan reise hjem kort tid etter inngrepet. Inneliggende pasienter blir ivaretatt ved Øye sengepost i 4. etasje.

Ved narkose blir pasienten ivaretatt ved Øre-nese-hals recovery, og kan reise hjem herfra etter endt recoverytid. Ved planlagt innleggelse blir pasienten flyttet til Øye sengepost etter endt recoverytid.

Kontakt

Telefon

Vi har telefontid kl. 08.30- 11.30 aller hverdager. Hvis det haster eller er akutt, må du ta kontakt med legevakt eller fastlege/privat øyelege

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret, første etasje
Harald Hardrådes gate 5
7030 Trondheim

Nevrosenteret

 

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim