Diagram

Øye poliklinikk

Ved Øye poliklinikk behandles de fleste øyesykdommer, og vi tar hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk og kirurgisk behandling. Det meste av den behandlende tjenesten, medisinsk eller kirurgisk, foretas poliklinisk.

Seksjonsleder:  Anita Green

Ved Øye poliklinikk behandler vi de fleste øyesykdommer. Vi tar hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk og kirurgisk behandling. Det meste av den behandlende tjenesten, medisinsk eller kirurgisk, foretar vi poliklinisk.

Øyeavdelingen er delt inn i seksjoner:

  • Retina/Uvea
  • Katarakt
  • Glaukom
  • Cornea
  • Strabisme
  • Okuloplastikk

I utgangspunktet håndterer Øye poliklinikk problemstillinger som ikke lar seg ivareta av fastlege eller avtalespesialister i øyefaget, samtidig som vi har et nært samarbeid med avtalespesialistene.

 

 

Kontakt

Telefon

Vi har telefontid kl. 08.30- 11.30 aller hverdager. Hvis det haster eller er akutt, må du ta kontakt med legevakt eller fastlege/privat øyelege

St. Olavs hospital

Øye  poliklinikk
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret, 1. etasje 
Harald Hardrådes gate 5
7030 Trondheim

Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim