Brukermøte kvalitetsregistre

Formålet til kvalitetsregistrene er å sikre kvalitet og enhetlig behandling og oppfølging av pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer som planlegger svangerskap eller er gravide. Og de skal bidra til økt forskningsbasert kunnskap. Kvalitetsregistrene har egne registerseminarer, og på denne siden finner du diverse informasjon fra disse møtene. 16. oktober 2024 blir det nytt registerseminar for RevNatus, NorVas og NorArtritt. Se mer informasjon på stolav.no/nksr.

Sist oppdatert 21.06.2024