Sengeområde for Hudavdelingen

Hos oss innlegges pasienter som trenger behandling for utbredte hudlidelser og som har behov for spesialisert hudsykepleie. Hudavdelingen har landsfunksjon i behandling av hudlymfomer med fotoferese.

Her utføres også lysbehandling for kroniske hudlidelser, sårbehandling og behandling av kroniske sår.

I løpet av innleggelsen får du individuell opplæring i egenbehandling. 

Jevnlig arrangeres en tverrfaglig eksemskole og en tverrfaglig psoriasisskole.

Vi har 8 senger. I tillegg benyttes sengeplasser i Pasienthotellet.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:30 - 23:59
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag 00:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Stengt i helger, jul og påske.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kunnskapssenteret på Øya. Femte etasje.

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim