Informasjon om ortopediske kvalitetsregistre

St. Olavs hospital har en visjon om å tilby sine pasienter fremragende behandling. Det betyr at pasientene får den beste, anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere som er kvalitets- og sikkerhetsbevisste.

Lokale ortopediske kvalitetsregistre

Alle sykehus er pålagt å ha et internt kontrollsystem for å kunne kvalitetssikre egne resultater.
Ved Ortopedisk avdeling har vi derfor opprettet flere kvalitetsregistre for å kunne dokumentere dette.

Disse er:

  • kvalitetsregister for ryggkirurgi
  • kvalitetsregister for leddproteser
  • kvalitetsregister for pasienter med hoftebrudd
  • kvalitetsregister for pasienter som gjennomgår amputasjoner av underekstremiteter
  • kontinuerlig infeksjonsovervåkning

Registrene er underlagt Ortopedisk forskningssenter. Hvert register ledes av en styringsgruppe som har ansvaret for bruk av data.

Registrering

Vi samler systematisk inn data fra pasientenes behandlingsforløp; opplysninger om pasienttilfredshet, grad av smerte, leddbevegelighet og funksjonsnivå. Mulige komplikasjoner i forbindelse med behandlingen blir også registrert. På den måten kan vi få en god oversikt over behandlingskvaliteten og hva som bør forbedres.

Opplysningene som inngår i kvalitetsregistrene er nøye vurdert og valgt ut gjennom flere ulike prosesser. Data registreres og samles inn av sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og leger gjennom pasientforløpet; først på preoperativ poliklinikk, deretter under hele innleggelsen og så ved etterkontrollene.

Sikkerhet

Dataene blir lagret på en trygg måte. Meget få av våre ansatte har tilgang til dataene. Innhenting, lagring og bruk av data er godkjent av sykehusets personvernombud og informasjonssikkerhetsrådgiver.
Vi presiserer at alle data som rapporteres og publiseres er fullstendig anonyme slik at de data som er registrert på hver enkelt pasient ikke på noe tidspunkt kan identifiseres. 

Resultater

Resultatene fra behandlingen blir nøye overvåket og rapportert for at vi i fellesskap arbeider mot sykehusets visjon om fremragende pasientbehandling.
Data fra kvalitetsregistre benyttes i vitenskapelige studier som senere publiseres i medisinske tidsskrift. Resultatene benyttes også ved foredrag internt ved sykehuset og ved medisinske konferanser.

Publiserte resultat er tilgjengelig på Cristin.no

Sist oppdatert 26.05.2020