Bilde av en sykehusbygning.

Sengeområde for elektiv ortopedi (OES)

Vi har pasienter som både blir lagt inn som øyeblikkelig hjelp og pasienter som kommer til planlagt operasjon. De fleste som innlegges krever operativ behandling. Vi har også mange overflytninger fra andre sykehus. Pasientene som ligger her har varierte diagnoser og variasjon i alder fra 18 år og oppover.

Pasienter som blir innlagt som øyeblikkelig hjelp har gjerne følgende diagnoser:

 • Protesenære fakturer
 • Ryggfrakturer (også tverrsnittslesjoner)
 • Postoperative infeksjoner i implantater etter inngrep i rygg, proteser eller artroskopi. Disse pasientene trenger ofte gjentatte reoperasjoner og kan få langvarig antibiotika.
 • Diverse generell ortopedi, for eksempel; brudd, sår, abcesser, kuttskader

 

Pasienter som kommer til planlagt operasjon hos oss har blant annet følgende diagnoser:

 • Diverse ryggkirurgi (spinalstenose, spondylolistese, følgetilstander etter brudd samt stor deformitetskirurgi som skoliose og kyfose).
 • Artroskopi i knær, hofte, skulder
 • Følgetilstander etter tidligere skader som krever reoperasjoner
 • Noe håndkirurgi

 

Ved ortopedisk klinikk har vi stort fokus og jobber kontinuerlig med pasientsikkerhet og faglig utvikling. Vi ser på oss selv som en innovativ avdeling og ortopediske sengeposter ønsker å være nytenkende og delta i spennende prosjekter.

 

Pasienter som er inneliggende ved sengeposten må alltid påregne å møte studenter som er ute i praksis. Det kommer sykepleiestudenter 3-4 ganger i året. Avdelingen ser det som positivt å ta imot studenter, og det er en svært spennende praksisplass med mange utfordringer og et variert og stort læringsutbytte.

 

Vi har fokus på at veilederne i vår klinikk har mulighet til og vi ønsker at de skal få utdanne seg til å bli gode veiledere gjennom veilederutdanning. Her vil studentene møte veiledere som er motiverte og kunnskapsrike som innehar veilederkompetanse.

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bevegelsessenteret 5. etasje nordfløy.

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim