Plastikkirurgisk seksjon

Seksjonsleder leger; Kathrin Sneve Seksjonsleder sykepleie; Randi Austli

Her foretas vurderinger av pasienter som er henvist på grunn av misdannelser, skader, defekter etter tidligere operasjoner og ondartede svulster i huden og som trenger rekonstruksjoner eller andre plastiske operasjoner. Det foretas dessuten kontroller og oppfølging av operasjonspasienter.
 
Avdelingen har virksomhet både på operasjonsavdelingen, dagkirurgisk avdeling og ved Ortopedisk poliklinikk.

Du finner oss i Bevegelsessenteret;  poliklinikken i 1. etasje. dagkirurgen i 2. etasje og sengeposten i 5. etasje.

Plastikkirurgen deler sengetun med Ortopedens avdeling for rekonstruktiv ortopedi.

 

Sengeposten ligger i Tun 4 i 5.et i Bevegelsessenteret.
Poliklinikken i 1.et. sør.


Tun 4 behandler pasienter med brannskader, trykksår og pasienter med behov for plastisk kirurgi.


Tunansvarlig sykepleier: Stine Skagen Ødegaard

Seksjonsoverlege: Kathrin Sørensen Sneve

 

Leger tun 4 plastikkiurgi: Katrine Sneve, Carlos Gonzales og Håvard Nordgaard.

I tillegg har vii leger i spesialistutdanning, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, postsekretær og kjøkken/spisvert.

I perioder har vi også studenter.

Vi har kun enerom. To og to rom deler bad og toalett.
Vi har et spesialrom som inneholder eget bad og spesialseng til behandling av pasienter som får utført kirurgi pga trykksår.
Alle rom har safe, TV og radio.
Til pasienter som er oppegående blir måltidene servert på kjøkken /spis, ellers blir mat servert på rommene.

Kontakt

Telefon

Slik finner du fram

Oppmøtested

Plastikkirurgisk sengetun finner du i Bevegelsessenterets 5.etasje Vestfløy.

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim