Anbefaling i forhold til covid-19-vaksinering av pasienter med revmatisk sykdom

Publisert 04.02.2021
Sist oppdatert 22.05.2023
  • Alle som er i en stabil fase av sin revmatiske sykdom, kan ta covid-19 vaksine. 
  • Unngå å ta biologisk medisin subkutant eller intravenøst samme dag som du får vaksinen. 
  • Pasienter som bruker Rituximab, Sendoxan og/eller Prednisolon over 10 mg daglig, må ta kontakt med sykepleier via callback før evt. vaksinering. 
  • Gravide må ta kontakt med NKSR for informasjon om vaksinering.