Pasientinformasjon ved bruk av biologisk behandling

Generelt om bruk av biologisk medisin:

 • Biologiske legemidler demper immunforsvaret og kan øke risikoen for både virus- og bakterieinfeksjon. Ved alvorlige eller antibiotika-krevende infeksjoner skal man som hovedregel ha pause i behandlingen med biologisk medisin. Ved antibiotika-krevende infeksjon kan biologisk behandling startes opp igjen 1 uke etter avsluttet antibiotikakur, for å være sikker på at infeksjonen er behandlet.
 • Snakk med lege hvis du får sår som ikke gror.
 • Hvis du er under utredning for eller har fått påvist annen alvorlig sykdom: snakk med fastlegen din eller ta kontakt med revmatologisk avdeling for å avklare om du fortsatt kan bruke biologisk medisin. Dette gjelder spesielt kreftsykdom og alvorlig hjertesvikt.
 • Ved kreftsykdom må man som oftest slutte med biologisk medisin.  Om og når man eventuelt kan starte opp igjen vurderes i samråd med revmatolog.
 • Biologiske legemidler dekkes av Helseforetaket/sykehuset og ikke HELFO, og når det foreligger flere produsenter av samme virkestoff må dette kjøpes inn på anbud på linje med annet medisinsk utstyr. Pasientene vil derfor oppleve at medisin med samme virkestoff kan skifte salgsnavn, i henhold til nytt anbud.
 • Anbefaler vårt nettsted for mest stilte spørsmål: no/revmafaq.

 

Svangerskap:

 • Kvinner som planlegger svangerskap bør ta opp dette med fastlege eller revmatolog. Flere av de biologiske medisinen kan brukes i svangerskap men dette avgjøres av revmatolog.

 

Vaksiner:

 • Levende vaksiner: (f. eks Gulfebervaksine) må ikke tas uten opphold fra biologiske medisiner da de kan forårsake alvorlig sykdom med infeksjon; lengden på oppholdet er avhengig av hvilken biologisk behandling du bruker. Etter levende vaksine kan du starte opp med behandling tidligst 4 uker etterpå.
 • Andre vaksiner: ikke-levende vaksiner (f.eks Covid 19 vaksine) kan tas uten opphold i biologisk medisin, men unngå vaksinering samme dag som biologisk medisin settes. Det anbefales årlig influensavaksine og vaksine mot lungebetennelse hvert 6. år ved bruk av biologisk behandling. Til noen pasienter anbefales også vaksine mot Herpes Zoster (helvetesild), denne finnes både som levende og ikke-levende vaksine. Snakk med fastlegen din.
 • Det er egne regler for pasienter som behandles med rituximab. Denne medisinen gis intravenøst hver 6.-12. Tidspunkt for vaksinering avgjøres i samråd med fastlege/revmatolog.

 

Biologiske legemidler og planlagte kirurgiske inngrep:

Biologiske legemidler demper immunforsvaret og kan øke risikoen for infeksjon i forbindelse med operasjon. Faren for oppbluss av sykdommen og alvorlighet av den underliggende revmatiske sykdommen må også tas med i betraktningen. I tabellen under gis anbefalinger for pause i de ulike legemidlene før planlagte operative inngrep. For de fleste biologiske legemidler er det anbefalt å planlegge kirurgi etter minst ett doseringsintervall. 

Ved mindre inngrep som tannbehandling og enkel artroskopi er det sannsynligvis trygt å bli stående på biologisk medisin, men for sikkerhets skyld bør siste dose generelt ikke settes siste uke før inngrepet (gjelder ikke medisinene som gis som daglig tablett). Det er legen som operer deg som skal informere om hvordan du skal forholde deg til bruk av medisiner før operasjon. Ved tvil må revmatolog kontaktes. Behandlingen bør gjeninnsettes så snart som mulig etter operasjon, vanligvis 1-2 uker, forutsatt tilfredsstillende sårtilheling og ingen pågående infeksjon.

 
Anbefalinger for bruk av de ulike legemidlene før operative inngrep
​​​
​​

Behandlingsprinsipp​ ​Doseinterval​ Tid siden siste dose før større inngrep Tid siden siste dose før mindre inngrep
​Etanercept (Enbrel/Benepali/Erelzi) ​TNF-hemmer ​1 uke 1 uke ​1 uke
Adalimumab (Humira/Hyrimoz/Imraldi/Yufluma) ​TNF-hemmer ​2 uker 2 uker​ 1 uke​
Infliksimab IV (Remsima/Inflecta/Flixabi/Zessly) ​TNF-hemmer ​6-8 uker Minst 4 uker etter siste dose ​3 uker
​Infliksimab SC (Remsima)  ​TNF-hemmer ​2 uker Minst 4 uker etter siste dose​ 2 uker​
Golimumab (Simponi) ​TNF-hemmer ​4 uker 4 uker​ 3 uker​
Certolizumab (Cimzia) ​TNF-hemmer 2 uker​ 2 uker ​1 uke
​Rituksimab IV (MabThera/Rixathon) ​B-celle hemmer 6-9 mnd. Minst 3 mnd. etter siste behandling Ingen restriksjoner
Anakinra (Kineret)
IL 1 hemmer ​Daglig ​1 dag 1 dag
Canakinumab (Ilaris) IL 1 hemmer 4-8 uker 4-8 uker avhengig av doseringsintervall 4 uker
Tocilizumab (Roactemra) ​IL 6 hemmer IV: 4 uker
SC: 1 uke
IV: 4 uker
SC: 1 uke
IV: 2 uker
SC: 1 uke
Ustekinumab (Stelara) ​IL 12/23 hemmer 12 uker 12 uker 4 uker​
​Sekukinumab (Cosentyx) ​IL 17 hemmer ​4 uker 4 uker​ 4 uker​
​Iksekizumab (Taltz) IL​ 17A hemmer ​4 uker 4 uker​ 4 uker​
​Bimekizumab (Bimzlex) IL 17 hemmer​ AF 4 uker 4 uker 4 uker
​Guselkumab (Tremfya) IL 23 hemmer 8 uker 4-8​ uker ​2 uker
​Abatacept (Orencia) ​T-celle hemmer IV: 4 uker
SC: 1 uke
IV: 4 uker
SC: 1 uke
IV: 2 uker
SC: 1 uke
Belimumab (Benlysta) BAFF/BLYS hemmer 4 uker 4 uker 2 uker
Bariticinib (Olumiant tbl.) JAK-hemmer Daglig 4 dager 4 dager
Tofancitinib (Xeljanz tbl.) JAK-hemmer Daglig 4 dager 4 dager
Upadacitinib (Rinvoq tbl.)  JAK-hemmer Daglig 4 dager 4 dager
Filgotinib (Jyseleca tbl.) JAK-hemmer Daglig 4 dager 4 dager
IV: intravenøs. SC: subcutan.

Ikke-biologisk sykdomsmodifiserende medikamenter og operasjoner:

Metotreksat (Metex), sulfasalazin (Salazopyrin), azatioprin (Imurel), leflunomid (Arava):

Kan brukes uendret frem til innleggelsen. Tas ikke på operasjonsdagen. Ved mistanke om eller påvist postoperativ infeksjon, skal medikamentet ikke gis før infeksjonen er ferdigbehandlet. Ta kontakt med avdelingen som opererte deg, fastlegen eller revmatolog ved tvil.

 

Større inngrep -1: Varighet > 1 time:

 • Ortopedisk kirurgi: innsetting av implantater / proteser (f. eks ledd, rygg), andre inngrep med økt infeksjonsrisiko
 • Annen kirurgi: karkirurgi, kreftkirurgi (alle typer med unntak av mindre hud operasjoner)
 • Operasjoner i øye 
 • Operasjoner i øre-nese-halsregion
 • Nevrokirurgiske operasjoner
 • Plastisk-kirurgi

Mindre inngrep -2: Varighet i <1 time:

 • Mindre ortopediske inngrep f. eks artroskopiske
 • Tannbehandling som tanntrekking, rotfylling.

 

Kontaktinformasjon på nettlenken:

Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital​

 

Sist oppdatert 05.04.2024