ved revmatisk sykdom

Legemiddelopplæring

For at du skal få best mulig resultat av legemiddelbehandlingen av din revmatiske sykdom, er det viktig at du som pasient er informert og trygg nok til å kunne motta behandling. Ved Revmatologisk avdeling gir vi informasjon om bruk av legemidler, virkemåter, forventet effekt og eventuelle bivirkninger. Informasjon kan bli gitt av lege, sykepleier og eventuelt farmasøyt.

Revmatologisk poliklinikk:
I samråd med lege blir det bestemt hvilket legemiddel du skal behandles med. Legemidlet kan enten være i form av tablett, sprøyte/penn eller væske som gis intravenøst.


Skriftlig og muntlig informasjon om legemidlet gis av primært av sykepleier. Dersom du har behov for ytterligere bistand får du tilbud om legemiddelsamtale med farmasøyt.

 
1. året etter oppstart med legemiddelbehandling følges du jevnlig ved Revmatologisk poliklinikk.

 

Revmatologisk dag- og døgnenhet:
Før innleggelse vil du motta en samtale med sykepleier per telefon. Da vil du blant annet bli oppfordret til å ta med egne legemidler og en oppdatert legemiddelliste fra fastlege.


Innleggelsesdagen vil du få legemiddelsamtale med farmasøyt før innkomstsamtale med lege og videre plan for din legemiddelbehandling. 
Hvis du får nye legemidler under oppholdet vil du motta skriftlig og muntlig informasjon om disse av lege, sykepleier og/eller farmasøyt. Opplæring i eventuell bruk av sprøyte/penn vil bli gitt av sykepleier.


 Kilder til informasjon om dine egne legemidler: 

- Legemiddelliste fra fastlege
- Legemiddelliste etter besøk i spesialisthelsetjenesten
- Kjernejournal (www.helsenorge.no/kjernejournal)
- E-resept (www.helsenorge.no/mineresepter) 

Sist oppdatert 27.01.2016