Revmatologisk dag- og døgnenhet

Revmatologisk dag- og døgnenhet har ansvar for diagnostisering og behandling av pasienter som har trenger dagbehandling eller heldøgnsopphold.

Revmatologisk dag- og døgnenhet ligger i 4. etasje i Bevegelsessenteret. Vi jobber tett med andre enheter ved avdelingen og andre avdelinger ved sykehuset. Spesielt gjelder dette fysio- og ergoterapeut. Vi koordinerer bistand fra sosionom og klinisk ernæringsfysiolog ved behov for slik kompetanse.

Vårt mål er at de fleste dag- eller døgnopphold er planlagt på forhånd. Dette kaller vi Fast Track. Dette medfører kortere opphold og bedre utnyttelse av din tid. Dette gir raskere utredning og tidligere oppstart av behandling.

Vi har 3 heldøgnssenger og er åpen fra mandag til fredag. Det er kun enerom, men du må kanskje dele bad og toalett med en medpasient. De fleste av våre pasienter får dagbehandling evt. poliklinisk behandling og må overnatte på sykehusets pasienthotell eller en samarbeidende avdeling. De som kan, overnatter hjemme.  

Slik sikrer vi et best mulig samarbeid:
De fleste som kommer til dag- og døgnenheten blir oppringt av en sykepleier før innleggelse. Dette gjør vi for å kartlegge dine behov og for å informere om hva som skal skje. I den anledning synes vi det er fint at du som pasient spør om det du lurer på. Vi tilstreber at du ved innleggelse vil få en pasientansvarlig lege og sykepleier. Disse har ansvar for din behandling og pleie, og følger deg så langt det lar seg gjøre under hele oppholdet. Andre leger og sykepleiere vil også være involvert, men vi prøver å opprettholde mest mulig kontinuitet.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:30 - 15:30
  • Tirsdag 07:30 - 15:30
  • Onsdag 07:30 - 15:30
  • Torsdag 07:30 - 15:30
  • Fredag 07:30 - 15:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Telefax: 72 82 60 27

Postadresse

St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

4. etasje nordfløy

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim