En bygning med mange vinduer

Rus, Allmenn døgn

Allmenn døgn er en sengepost med 17 senger og gir et behandlingstilbud til pasienter i alle aldersgrupper med rusrelaterte lidelser og eventuelle samtidige psykiske lidelser. Allmenn døgn tilbyr et standardisert behandlingsforløp der behandlingstiden innlagt i avdelingen er individuell.  Etter døgnoppholdet vil pasienten få tilbud om poliklinisk etterarbeid. En kan også få tilbud om dagbehandling og pasientstyrt seng.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og behandlingen gis av miljøterapeuter (ulike høgskoleutdanninger), psykologer og leger.

Avdelingen gir et individuelt tilpasset tilbud til hver enkelt pasient. Utredningen og behandlingen inneholder individuelle samtaler med psykolog og lege, tett oppfølging av miljøterapeut og deltakelse i klinikkens gruppetilbud.

Allmenn døgn har læring og mestring som sentrale elementer i behandlingen. Pasientene er derfor i aktivitet det meste av dagen, dette gjennom gruppebehandling, undervisning samt fysisk trening og kreativ aktivitet.

Vår oppgave er å motivere for endring og samtidig involvere pasient i sin egen behandling. Pasienten er med i sitt eget behandlingsteam gjennom hele oppholdet ved avdelingen. Der forpliktes pasienten til å delta i utformingen av sin egen behandlingsplan.

For å kunne gi et godt tilbud, har avdelingen et godt samarbeid med klinikkens poliklinikk, hvor en behandler fra poliklinikken vil følge pasienten gjennom behandlingsforløpet, og ha særlig fokus på perioden før og etter døgnopphold. I tillegg ønsker vi et tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidsinstanser. Vi bruker individuell plan og ansvarsgruppe som viktige verktøy for å skape en helhetlig og trygg oppfølging gjennom hele behandlingsforløpet.

Vi vet at det ofte er flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva pårørende kan gjøre, og hvordan få den hjelpen de trenger. Vi kan gi deg generell informasjon og støtte, samt bidra til å finne gode støttespillere videre i prosessen.
Vi bidrar også med støtte og informasjon til barn og unge som er pårørende. Ved ungdomsavdelingen har vi egen barneansvarlig og egen pårørendeansvarlig.

Klinikken holder til i moderne lokaler i Klostergata. Nært de øvrige klinikkene ved St. Olavs Hospital HF på Øya. Klinikken har moderne treningsfasiliteter og kreative tilbud. Pasientene bor på enkeltrom med eget bad. Alle måltid spises på avdelingens spisestue

For å motta et behandlingstilbud ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin må det sendes en henvisning. Henvisning kan sendes av kommunal oppfølgingstjeneste, NAV, barneverntjeneste fastlege (evt legevakt), eller annen spesialisthelsetjeneste.

Kontakt

Telefon

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Postadresse

St. Olavs Hospital HF Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Postboks 3250, Sluppen N-7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Klostergata 48, Øya i Trondheim.
Mandag - fredag dagtid, henvendelse i represjon.
Kveld, natt og helg, benytt porttelefon ved hovedinngang.

Klostergata 48

Klostergata 48