Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge
Postboks 3250 Torgarden, Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang i bakgården
Teglsteinsbygg som ligger nede ved elvebredden.

Schwachs gate 3

Schwachs gate 3