Forskning og utvikling, KORUS

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er en av spesialisthelsetjenestens kjerneoppgaver. Rus er et bredt område, noe som også gjenspeiler norsk og internasjonal forskning. God lokal, pasientnær forskning er hovedoppdraget til avdelingen

Kontakt

Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge
Postboks 3250 Sluppen
N-7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang i bakgården
Teglsteinsbygg som ligger nede ved elvebredden.

Schwachs gate 3

Schwachs gate 3