KORUS Midt-Norge, Seksjon Møre og Romsdal

Kompetansesenter rus - Midt-Norge arbeider med ulike kompetansutviklingstiltak for ansatte i kommuner, spesialisthelsetjeneste og andre. Målet er å forebygge rusproblemer og gi gode hjelpetilbud.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for rus og avhengighetsmedisin/KoRus
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Smibakken 3 6018 Ålesund