Å snakke med eldre om rusmiddelvaner

Ålesund kommune har et tilbud til kommunens 75-åringer om et forebyggende hjemmebesøk, hvor også temaet rusmiddelvaner diskuteres.

Publisert 20.09.2017
Sist oppdatert 22.05.2023
Foto av to damer i samtale ved et skrivebord

Det er ikke nødvendigvis enkelt å bringe folks rusmiddelvaner på bordet, heller ikke når det kommer til kommunens eldre innbyggere. Men det er allikevel viktig å gjøre det, og lage seg gode rutiner. I cirka åtte år har Ålesund kommune derfor sendt ut tilbud til kommunens 75-åringer som ikke allerede benytter seg av de ulike helsetjenestene, om et forebyggende hjemmebesøk. Dette forteller de mer om i et videointervju med rådgiver Ingjerd Woldstad, som jobber med temaet aldring og rus i Kompetansesenter rus, Møre og Romsdal.

- Hensikten med hjemmebesøket er å gi informasjon om tjenestene i Ålesund, høre litt om hvordan de lever, og hvordan man tar vare på helsen sin når man er 75 år. Det er viktig å opprette kontakt, forteller Anne Karin Roald, geriatrisk sykepleier.

- Det varierer litt hvor mange som har tjenester fra kommunen fra før av de som er 75 år, men det ligger et sted mellom 150-200 (besøk) i året, forteller kollega Liv Aarseth Lied, også geriatrisk sykepleier.

De er opptatte av å skape en god relasjon og samtale når de kommer inn i andres hjem på denne måten. Tema for møtene er alt fra fysisk aktivitet til informasjon om aktiviteter i kommunen, kosthold, trygghet i hjemmet. Og alkoholvaner. Men alkohol eller rus har ikke alltid vært et tema på disse møtene.

- Vi har egentlig savnet det, sier Liv.

Sykepleierne har med seg ulike brosjyrer som utgangspunkt for samtalene. Og når det gjelder rusmiddelvaner har de den senere tid tatt i bruk denne:
Eldre og klokere: Hva med alkohol?- Det blir gjerne litt undring og litt nysgjerrighet. Jeg bruker å si litt om hvorfor vi har med oss denne brosjyren. At forskning viser at det er økt alkoholforbruk i denne aldersgruppen. Så venter man litt på responsen, og litt refleksjoner rundt temaet, sier Anne Karin.

Hun synes det er lettere å ta opp temaet med de eldre når hun har en konkret brosjyre å ta utgangspunkt i.

- Det er en faglighet i det, og det gjør at det ikke er så vanskelig å ta opp. De deler jo det de vil. Hensikten er at de skal reflektere rundt sine vaner, også alkoholvaner, sier hun.

Her kan du se hele intervjuet (video)