ABC: Friskt syn på mental helse

KoRus Midt og resten av Folkehelsealliansen i Trøndelag blir spydspiss for å ta i bruk en ny og positiv måte å tenke mental helse på i Norge.

Publisert 05.10.2018
Sist oppdatert 22.05.2023
Forsker Vibeke Koushede, daglig leder Steinar Krokstad HUNT og Ingvild Kjerkol (AP)

Seniorforsker Vibeke Koushede ved det danske Institut for Folkesundhed, daglig leder Steinar Krokstad, HUNT forskningssenter NTNU og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (AP) ivret alle for ABC-metoden under Folkehelsekonferansen i Stjørdal. Foto: Stein Arve Strand (KoRus Midt)

Metoden kalles ABC (Act, Belong, Commit) og ble utviklet i Australia. Den beskrives som en nytenkende helsefremmende innsats som utfordrer den eksisterende fokus på risiko og særlig utsatte, ifølge nettsiden www.mentalsunnhet.no

Tema på Folkehelsekonferansen
Folkehelsealliansen i Trøndelag, som Kompetansesenter rus Midt-Norge er en del av, skal bli en spydspiss for ABC-satsningen i Norge.
Metoden er allerede i bruk i Danmark, der den ble hentet inn av Statens Institut for Folkesundhed. Seniorforsker Vibeke Koushede ved instituttet presenterte programmet for et norsk publikum under Folkehelsekonferansen i Stjørdal fredag 5. oktober.

For hele befolkningen

ABC for mental sunnhet er den første forskningsbaserte innsats som retter seg mot hele befolkningen. Det omfatter alt som fremmer trivsel og styrker oss som mennesker. Her i Norge er grunntankene i ABC "oversatt" på følgende vis:

A (ACT): Gjør noe aktivt!


Det gjelder å holde seg aktiv på så mange måter som mulig. Forskning viser at mennesker som holder seg fysisk, mentalt, sosialt og spirituelt aktive, har bedre mental helse enn dem som ikke gjør det. Når vi holder oss aktive føler vi oss gladere, og det blir samtidig lettere å håndtere dagliglivets utfordringer. I tillegg kan det lindre psykiske lidelser som angst og depresjon.

B (BELONG:) Om å høre til

Det er avgjørende for en god mental helse å ha følelsen av at man hører til og er en del av et felleskap. Når vi involverer oss i sosiale aktiviteter øker vi sjansen for å bli kjent med nye mennesker og for å bli en del av et fellesskap. Jo flere gode sosiale relasjoner en person har, jo bedre vil hen være i stand til å klare de utfordringene livet byr på, blant annet fordi denne typen relasjoner innebærer praktisk og følelsesmessig støtte. Engasjement i lokale aktiviteter, foreninger og organisasjoner fremmer fellesskap som bidrar til en god mental helse.


C: (COMMIT): Gjør noe meningsfullt

Å gi seg selv utfordringer og å nå sine mål, selv de små, gir en følelse av å ha utrettet noe. Det gir en følelse av effektivitet og en sterkere selvfølelse – alt dette er viktig for en god mental helse. Likeledes har frivillig arbeid og ting man gjør for å hjelpe andre og det å bidra til fellesskapet, en positiv effekt i forhold til å gjøre både seg selv og andre glade. Det øker følelsen av mening og det å ha et mål med livet.
Kilde: www.mentalhelse.no